sklep@ptppd.pl  12 422 16 55

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Załóż konto

Hasło nie może być krótsze niż 6 znaków.
Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków), wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 285776, NIP: 676-235-92-40, REGON 120520347. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.