sklep@ptppd.pl  12 422 16 55

Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Sklep zawiesza działalność do odwołania.

80.00zł
Autor:
Otto F. Kernberg
Tytuł:
KS4 Leczenie ciężkich zaburzeń osobowości PRZEPRACOWANIE AGRESJI I ODZYSKANIE EROTYZMU 2022
 
 
Wydawnictwo:
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
Rok wydania:
2022
Oprawa:
twarda
Ilosć stron:
328
Status:
niedostępna

 

ISBN 978-83-942848-3-1
Cena promocyjna dla członków: 60.00zł Szczegóły promocji

Niniejszy tom należy traktować jako uzupełnienie i rozszerzenie wydanych wcześniej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej podręczników klinicznych: „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline. Podręcznik kliniczny” oraz „Psychoterapia psychodynamiczna patologii osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego”.


Spis treści

Wstęp do polskiego wydania
Wprowadzenie
Podziękowania

Część I

Zaburzenia osobowości

Rozdział 1. Co to jest osobowość?
Rozdział 2. Przegląd i krytyka Klasyfikacji Zaburzeń Osobowości przedstawionej w DSM-5
Rozdział 3. Neurobiologiczne korelaty teorii relacji z obiektem

Część II

Spektrum psychoterapii psychoanalitycznych

Rozdział 4. Podstawowe elementy techniki psychoanalitycznej oraz pochodnych psychoterapii psychoanalitycznych
Rozdział 5. Interpretacja w patologii borderline. Ilustracja kliniczna
Rozdział 6. Spektrum technik psychoanalitycznych
Rozdział 7. Nowe zmiany w psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu
Rozdział 8. Nowe założenia we wspierającej psychoterapii psychodynamicznej

Część III

Patologia narcystyczna

Rozdział 9. Przegląd metod leczenia ciężkiej patologii narcystycznej
Rozdział 10. Narcystyczne obrony w zakłóceniu wolnych skojarzeń oraz leżące u ich podstaw lęki
Rozdział 11. Diagnoza różnicowa zachowania antyspołecznego

Część IV

Erotyzm w przeniesieniu

Rozdział 12. Erotyczne przeniesienie i przeciwprzeniesienie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami osobowości
Część I: Ocena patologii seksualnej
Rozdział 13. Erotyczne przeniesienie i przeciwprzeniesienie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami osobowości
Część II: Rozwój sytuacji podczas leczenia

Część V

Zaprzeczenie rzeczywistości, żałoba i szkolenie psychoterapeutów

Rozdział 14. Zaprzeczenie rzeczywistości
Rozdział 15. Długoterminowe skutki procesu żałoby
Rozdział 16. Propozycja innowacji w edukacji psychoanalitycznej
Indeks


Wstęp do polskiego wydania

Chciałbym podziękować autorowi tej książki, dr. Otto F. Kernbergowi oraz amerykańskiemu wydawcy za umożliwienie publikacji tej pozycji w naszym kraju.

Niniejszy tom należy traktować jako uzupełnienie i rozszerzenie wydanych wcześniej przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej podręczników klinicznych: „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline. Podręcznik kliniczny” oraz „Psychoterapia psychodynamiczna patologii osobowości. Leczenie self i funkcjonowania interpersonalnego”.

„Leczenie ciężkich zaburzeń osobowości. Przepracowanie agresji i odzyskanie erotyzmu” nie jest swojego rodzaju manualem, będącym przedstawieniem tylko określonej techniki pracy terapeutycznej z pacjentami prezentującymi typ patologii osobowości ze spektrum borderline. To przede wszystkim podręcznik kliniczny, który przedstawia, w sposób niezwykle syntetyczny, koncepcję teoretyczną i wynikające z niej implikacje techniczne, dotyczące pracy z pacjentem z zaburzeniem osobowości, opracowaną przez dr. Otto Kernberga i prowadzony przez niego Instytutu Zaburzeń Osobowości Weill Cornell Medical College.

Otto Kernberg, łącząc osiągnięcia amerykańskiej psychologii ego z teorią relacji z obiektem, stworzył niezwykle ciekawy projekt, integrujący prace Edith Jacobson oraz Margaret Mahler z założeniami teoretycznymi Melanii Klein i Williama Fairbairna. Dzięki tej integracji uzyskujemy niezwykle użyteczną teorię, łączącą główne aspekty Freudowskiej teorii popędowej ze strukturalnym modelem psychologii ego i głównymi założeniami teorii relacji z obiek10 Leczenie ciężkich zaburzeń osobowości

tem Melanii Klein. Ten model teoretyczny jest niezwykle przydatny w pracy psychoterapeutycznej z pacjentami, których głębokość patologii stanowi przeciwwskazanie dla standardowej psychoanalizy. Książka odzwierciedla rozwój autora w rozumieniu głębokiej patologii osobowości oraz podkreśla specyfi - kę relacji przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej z uwzględnieniem włączenia zewnętrznej rzeczywistości do analizy przeniesienia. W swojej pracy Kernberg podkreśla szczególną rolę przeciwprzeniesienia w procesie zmiany, wskazując tym samym na konieczność ciągłej analizy całego spektrum reakcji emocjonalnych pojawiających się u psychoterapeuty. Niewątpliwie ta lektura będzie wymagała od czytelnika podstawowego przygotowania teoretycznego z zakresu teorii psychoanalitycznych poruszanych przez autora, ale jednocześnie stanowi ciekawą i niezwykle inspirującą podróż do „świata wewnętrznego pacjenta”.

W rozważaniach teoretycznych dr Otto Kernberg pozostał wierny swojemu medycznemu wykształceniu, ujmując psychoterapię jako metodę leczenia. Podkreśla istotę procesu diagnozy psychoterapeutycznej oraz łączy założenia współczesnej teorii relacji z obiektem z rozumieniem neurobiologicznym wczesnego rozwoju. Będąc konsekwentnie wiernym podstawowemu założeniu przysięgi Hipokratesa „Primum non nocere”, autor różnicuje psychoterapię podtrzymującą od psychoterapii psychodynamicznej skoncentrowanej na przeniesieniu. To rozróżnienie umożliwia modyfi kację metody pracy z pacjentami z ciężkim zaburzeniem osobowości, niereagujących na szeroki zakres psychodynamicznych i behawioralno-poznawczych metod leczenia. To niewątpliwie olbrzymia zaleta tego podręcznika, ponieważ czytelnik otrzymuje użyteczną w praktyce psychoterapeutycznej wiedzę, która może być dla niego oparciem w pracy w szpitalach psychiatrycznych, jak również w ambulatoryjnej opiece psychiatrycznej oraz we wszystkich instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą pracą psychoterapeutyczną i pomocą psychologiczną.

Otrzymują zatem Państwo znakomity podręcznik, który jest spójną teoretycznie pozycją, komplementarną z psychiatrycznym systemem diagnostycznym, oraz teoretycznym dopełnieniem książek wcześniej wydanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

Uważam, że niniejsza pozycja zainteresuje nie tylko początkujących, ale także doświadczonych psychoterapeutów psychodynamicznych; to również ciekawa propozycja dla wszystkich psychoterapeutów, lekarzy psychiatrów, rezydentów psychiatrii, lekarzy rodzinnych, psychologów oraz pracowników socjalnych, mających kontakt w swojej praktyce zawodowej z osobami z zaburzeniem osobowości typu borderline i zainteresowanych lepszym zrozumieniem specyfiki tej relacji.

Chciałbym, aby ta lektura umożliwiła Państwu nie tylko lepsze rozumienie prowadzonych przez Państwa procesów psychoterapeutycznych, ale przede wszystkim pozwoliła na dostrzeżenie i zrozumienie samotności, lęku i cierpienia naszych pacjentów. Mam nadzieję, że dzięki temu (cytując mojego superwizora, Sergio Dazzi) „nigdy nie utracimy z pola widzenia dobrego obiektu w świecie wewnętrznym pacjenta”.

Piotr Miszewski
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
Kraków, wrzesień 2021